Aktualności

21 kwietnia 2022 r. – Posiedzenie Rady Programowej

Czechy, 14 kwietnia 2022 r.

Sz. P.

Członkowie Rady Programowej

Zapraszam na posiedzenie Rady Programowej LGD „Podkowa”, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 14:00 w siedzibie LGD „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola. Posiedzenie dotyczyć będzie ponownego rozpatrzenia wniosków, do których zostały złożone protesty w ramach ogłoszonego naboru nr 1/2022 w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej,  poddziałanie 19.2Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie kworum i prawomocności posiedzenia.
  3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
  4. Omówienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Ponowna ocena wniosków wg kryteriów wyboru.
  6. Podjęcie uchwał dot. projektów objętych protestami (podtrzymanie stanowiska Rady lub zmiana podjętego rozstrzygnięcia)
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie.

Ponadto informuję, że materiały związane z porządkiem posiedzenia są dostępne do wglądu w biurze Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”.

 

Z poważaniem,

Piotr Sęczkowski

Przewodniczący Rady Programowej

więcej

Informacja

W dniu 11 kwietnia 2022 r. biuro LGD „Podkowa” jest czynne do godziny 10.30.

więcej

Wyniki oceny naboru nr 3/2022

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” przedstawia wyniki oceny naboru nr 3/2022 w zakresie: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej dokonanej przez Radę Programową LGD „Podkowa” w dniu 5 kwietnia 2022 r.

Protokół Rady Programowej LGD Podkowa z dn 05 04 2022

Uchwała nr XVI 204 22 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR

Lista operacji zgodnych z LSR

Uchwała nr XVI 217 22 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych

Lista operacji wybranych

Formularz protestu

więcej