Aktualności

Szkolenie z wypełnienia wniosku o płatność dla naszych beneficjentów

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na szkolenie wszystkich beneficjentów, którzy podpisali umowy i będą realizować zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:
– podejmowania działalności gospodarczej
– rozwijania działalności gospodarczej,
– budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Spotkanie pod hasłem wypełniania wniosku o płatność odbędzie się 09 lutego 2018 roku na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola w godz. 10.00-13.00. Celem szkolenia, które poprowadzą pracownicy Wydziału Płatności Urzędu Marszałkowskiego WŁ, będzie zapewnienie złożenia wysokiej jakości wniosków o płatność oraz prawidłowe rozliczenie przyznanej pomocy. Liczymy na Państwa obecność!

więcej

Zapraszamy na warsztat refleksyjny dotyczący realizacji LSR i działalności LGD

Zapraszamy Państwa na warsztat refleksyjny*, który realizujemy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Podkowa” na lata 2014-2020. Warsztat odbędzie się we wtorek 06 lutego br. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” w Czechach 142 koło Zduńskiej Woli w godzinach od 10.00 do 14.00.

Warsztat poprowadzi Pan Mariusz Wachowicz, socjolog, ekspert
w analizie danych, koordynator międzynarodowych projektów badawczych, założyciel Stowarzyszenia Propagowania Badań Społecznych OMIKRON.

* Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). Zgodnie z nią oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.

Uczestnikami warsztatu będą pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu i Rady LGD, członkowie LGD, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialny za PROW i RLKS, przedstawiciel innego LGD.

Licząc na Państwa obecność, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w warsztacie do dnia 1 lutego br.

więcej

SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

więcej
Strona 3 z 5412345...101520...Ostatnia »