Aktualności

Wyniki posiedzenia Rady Programowej w związku ze złożonym protestem

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” przedstawia wyniki posiedzenia Rady Programowej z dnia 13 czerwca 2017 r. w związku z protestem, który wpłynął w ramach naboru 2/2017:

Protokół z posiedzenia Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” z dnia 13 czerwca 2017 r. w Szadku

Uchwała nr II/1/17 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wybrania operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie Rozwijania działalności gospodarczej, nabór nr 2/2017

 

więcej

Wijemy wianki w Gajewnikach!

plakat

więcej

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków LGD „Podkowa”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” zgodnie z przepisami  § 17 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 13 czerwca 2017 roku (wtorek) na godzinę 16.30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Szadku, ul. Widawska 16 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Stwierdzenie kworum i prawomocności posiedzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedłożenie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
 1. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
 2. Przedłożenie i rozpatrzenie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności stowarzyszenia za rok 2016.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2016.
 4. Przedłożenie Sprawozdania rocznego Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „PODKOWA” za rok 2016.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego Komisji Rewizyjnej
  z kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „PODKOWA” za rok 2016.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podkowa”
 7. Sprawy różne
 8.  Zamknięcie Walnego Zebrania.
więcej
Strona 3 z 4812345...101520...Ostatnia »