Aktualności

GRATULUJEMY NASZYM BENEFICJENTOM PODPISANYCH UMÓW!

W dniu 25 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zduńska Wola miało miejsce uroczyste podpisanie umów o przyznanie pomocy pomiędzy beneficjentami a Samorządem Województwa Łódzkiego w ramach działań: „Podejmowanie działalności gospodarczej”, „Rozwijanie działalności gospodarczej”, „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, objętych inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dodatkowo podczas spotkania pracownicy Wydziału Płatności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przeprowadzili szkolenie poświęcone rozliczeniom powyższych operacji. Pierwszy nabór wniosków jaki przeprowadziliśmy dla przedsiębiorców i osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą trwał od 03 do 20 kwietnia 2017 roku. Wszystkie złożone wnioski otrzymały dofinansowanie, jednak nie wszystkie zmieściły się w limicie dostępnych środków. W ramach konkursu dla osób podejmujących działalność gospodarczą alokacja środków wynosiła 600 000 zł., a wsparcie miało charakter premii w wysokości 50 000 zł, dzięki czemu udało nam się dofinansować 12 przyszłych przedsiębiorców na 13 złożonych wniosków. Dla firm już funkcjonujących, alokacja środków wynosiła 1 400 000 zł., jednak ilość wniosków przewyższyła zakładany budżet o ponad połowę. Z 13 złożonych wniosków, 5 projektów zmieściło się w limicie dostępnych środków. Kolejny nabór wniosków jaki przeprowadziliśmy dotyczył działania związanego z budową lub przebudową ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Konkurs trwał od 12 do 26 czerwca 2017 r., zaś kwota alokacji środków wyniosła 950 000 zł. W ramach ogłoszonego naboru zostały złożone 4 wnioski o przyznanie pomocy, w tym jeden przez jednostkę samorządu terytorialnego, zaś trzy przez stowarzyszenia. Jednym z beneficjentów tego działania jest Ochotnicza Straż Pożarna w Borkach Prusinowskich (Gmina Szadek), która jako pierwsza podpisała umowę przyznania pomocy.

Serdecznie gratulujemy Beneficjentom i życzymy powodzenia w realizacji!

więcej

Podpisanie pierwszych umów!

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 25 października 2017 roku o godzinie 12.00 w w siedzibie Urzędu Gminy Zduńska Wola, odbędzie się uroczyste podpisanie pierwszych umów o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Łódzkiego Witoldem Stępniem.

Dodatkowo Zarząd Województwa Łódzkiego oraz Lokalna Grupa Działania „Podkowa” zapraszają na krótkie szkolenie połączone z warsztatem partycypacyjny dla mieszkańców obszaru LGD oraz wszystkich beneficjentów, którzy podpisali umowę na realizację zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”
w zakresie:

  • Podejmowania działalności gospodarczej,
  • Rozwijania działalności gospodarczej, oraz
  • Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lun kulturalnej

objętej Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

więcej

Wizyta studyjna dla mieszkańców LGD „Podkowa” w Krajnie Złotowskiej

W połowie września pięćdziesięciu mieszkańców obszaru LGD „Podkowa” wzięło udział w trzydniowej wizycie studyjnej do Wielkopolski, na teren Lokalnej Grupy Działania „Krajna Złotowska”. Odwiedzenie sąsiedniego regionu było możliwe dzięki partnerstwu oraz wsparciu finansowemu z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt pn. „Wizyta studyjna dla mieszkańców LGD „Podkowa” w Krajnie Złotowskiej” miał na celu poprawę jakości życia mieszkańców naszego obszaru, wymianę wiedzy i informacji oraz promowanie inicjatyw oddolnych. W wyniku realizacji operacji wzrosła wiedza i zainteresowanie uczestników projektu możliwościami podjęcia dodatkowych źródeł dochodu oraz planowania partycypacyjnego. Uczestnicy wizyty poznali działania rolników i przedsiębiorców z Wielkopolski, nauczyli się pracy w grupie dla dobra wspólnego, zaś wyjazd w teren do gospodarstw agroturystycznych pokazał dobre praktyki mieszkańców obszaru LGD „Krajna Złotowska”, które warto powielać. Harmonogram wizyty był bardzo napięty. Nasi mieszkańcy wzięli udział w warsztatach partnerstwa lokalnego oraz wspólnie zastanawiali się jak zaplanować rozwój wsi od nowa. Wyznając zasadę „Lepszy przykład niż wykład”, uczestnicy wyjazdu obserwowali dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych na terenie gmin Lipka, Złotów, Łąkie czy Kełpin. Wzięli także udział w warsztatach makramy oraz kowalstwa.  Prawdziwą ucztą dla oka i podniebienia była wizyta na Hawajach – w najlepszym gospodarstwie agroturystycznym Wielkopolski, słynącym z hodowli danieli. Doskonałym pomysłem na biznes rodzinny okazał się również Gościniec Poziomka w Kujankach. Pobyt na terenie Krajny Złotowskiej był bardzo udany dzięki naszemu przewodnikowi, animatorowi lokalnemu, który od lat zajmuje się tematem partnerstw lokalnych – Panu Markowi Romańcowi. Wracaliśmy do domu pełni energii i pomysłów. Zawiązaliśmy nowe znajomości i kontakty z nadzieją na wspólną współpracę między regionami.

GALERIA ZDJĘĆ Z WYJAZDU STUDYJNEGO

 

 

więcej
Strona 3 z 5112345...101520...Ostatnia »