Aktualności

Warsztat partycypacyjny – obecność obowiązkowa!

więcej

Konferencja dla KGW w Kościerzynie

Do pobrania : Karta zgłoszeniowa – Konferencja w Kościerzynie

Więcej informacji:

https://www.lodr-bratoszewice.pl/sir/aktualnosci/konferencje-dla-kol-gospodyn-wiejskich-piotrkow-trybunalski-koscierzyn-bratoszewice

 

więcej

Ogłoszenie o naborze nr 1/2019/G – Projekt grantowy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie.”

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019/G

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania   19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

na przedsięwzięcie:

Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD

realizowane w ramach Projektu Grantowego

  1. Termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantu:

Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 października 2019 r.

więcej