Aktualności

Wyniki oceny naboru nr 1/2021

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” przedstawia wyniki oceny naboru nr 1/2021 w zakresie: Podejmowania działalności gospodarczej dokonanej przez Radę Programową LGD „Podkowa” w dniu 24 marca 2021 r.

Protokół z posiedzenia Rade Programowej – 24 03 2021

Uchwała XIII 127 21 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR 1 2021

Lista operacji zgodnych z LSR 1 2021

Uchwała XIII 143 21 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych 1 2021

Lista operacji wybranych 1 2021

Formularz protestu

więcej

Zaproszenie na posiedzenie i szkolenie Rady Programowej

Czechy, 15 marca 2021 r.

Sz. P.

Członkowie Rady Programowej

    W związku z zakończeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresach:

  • Podejmowanie działalności gospodarczej (ogłoszenie o naborze nr 1/2021 oraz 2/2021),
  • Rozwijanie działalności gospodarczej (ogłoszenie o naborze nr 3/2021),
  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (ogłoszenie o naborze nr 4/2011),

zapraszam na posiedzenie oraz szkolenie Rady Programowej LGD „Podkowa”, które odbędzie się w dniu 24 marca 2021 r. (środa) o godz. 9:30 w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola (mała sala gimnastyczna).    

więcej

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Regulamin Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Zał. nr 1 do Regulaminu – Karta zgłoszeniowa

Więcej informacji: http://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurs

więcej