Aktualności

Regionalny Konkurs Grantowy – Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy (RKG), w którym można otrzymać dotację (w kwocie 8 500 PLN) na projekty w miejscowościach do 20 000 mieszkańców. Konkurs skierowany jest do:
✔️ lokalnych organizacji pozarządowych,
✔️gminnych domów kultury,
✔️ bibliotek,
✔️ nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową),
z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.

✍️Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.
⌚️💰Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie i dokumenty konkursowe dostępne są na stronie internetowej https://rownacszanse.pl/2019/RKG_rusza_konkurs

‼️Dodatkowych informacji wnioskodawcom z terenu województwa łódzkiego udziela Partner Regionalny Programu „Równać Szanse” tj. Żywiecka Fundacja Rozwoju z Żywca (adres strony internetowej: https://zfr.org.pl/…/co-rob…/projekty-aktualne/rownac-szanse).

więcej

Podpisanie umowy na projekt współpracy SPORT

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” wraz z trzema partnerami tj. Lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, Stowarzyszeniem LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” i Stowarzyszeniem LGD „Przymierze Jeziorsko”, podpisała w dniu 5.08.2019 r. umowę na realizację projektu współpracy pn. Siłownie Punktem Obszaru Rekreacji Turystycznej (SPORT). Operacja dotyczy budowy siłowni na świeżym powietrzu, na które partnerzy otrzymali dofinansowanie w łącznej kwocie 620 tys. zł. Realizacja projektu rozpocznie się jeszcze w tym roku.

więcej

WYNIKI OCENY NABORU NR 5/2019 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” przedstawia wyniki oceny naboru nr 5/2019 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej dokonanej przez Radę Programową LGD „Podkowa” w dniu 25 lipca 2019 r.

Protokół z posiedzenia Rady Programowej LGD „Podkowa” z dnia 25 lipca 2019 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR wraz z listą operacji zgodnych

Uchwała w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych wraz z listą operacji wybranych

Formularz protestu

więcej