Aktualności

Zaproszenie do udziału w badaniach przedstawicieli organizacji wiejskich

Serdecznie zapraszam do udziału w   b a d a n i a c h   przedstawicieli organizacji wiejskich i inicjatyw nieformalnych, które FAOW organizuje w dniach 13-16 września 2021 w ramach projektu „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2020. Zostaną one poprowadzone przez zespół pracowników naukowych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierownictwem prof. Wojciecha Kniecia. Badania ze względu na sytuację pandemiczną zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji Zoom. W dniu 13 września o godz. 12.00 zapraszamy przedstawicieli wiejskich organizacji z północno-zachodniej części Polski. Natomiast w kolejnych dniach o tej samej porze zapraszamy odpowiednio: 14 września NGO z centralnej, 15 września ze wschodniej, 16 września z południowej.

Osoby zainteresowane udziałem w badaniach prosimy o rejestrowanie się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na https://forms.gle/wTJQ3q51C553gVzw8

Wyniki badań spotkań fokusowych zostaną przedstawione w publikacji prezentującej aktywność wiejskich organizacji obywatelskich, będącej podsumowaniem realizacji całego projektu. Zależy nam bardzo na udziale małych organizacji wiejskich, KGW, grup nieformalnych.

więcej

Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-line

Partner KSOW – Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż realizuje operację pn. „Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-line” mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie kompetencji pszczelarskich oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu ekonomicznego podejścia do pszczelarstwa, przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych.
Grupa docelowa to:
– osoby w wieku powyżej 18 lat,
– zamieszkujące na terenie 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego), na terenach wiejskich.
Miejsce realizacji to województwa: województwo mazowieckie, województwo łódzkie, województwo śląskie. Liczba osób: Grupę docelową stanowić będzie 200 osób z 3 wyżej wskazanych województw, w tym 80 osób z woj. mazowieckiego, oraz po 60 osób z woj. śląskiego i łódzkiego.
TEMATYKA SZKOLEŃ
Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich
Rolniczy handel detaliczny produktów pszczelich
Ekonomiczne podejście do pszczelarstwa
Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: pszczelarstwo@ekoostoja.com lub wypełnić w formie on-line: https://ekoostoja.com/2021/06/29/formularz-zgloszeniowy/
Więcej informacji dotyczących projektu:
pod linkiem: https://ekoostoja.com/…/rozpoczynamy-realizacje…/ pod numerem telefonu: 782853257
więcej

Zapraszamy na Piknik do Sworawy!

więcej