Aktualności

Konsultacje społeczne – aktualizacja kryteriów wyboru operacji

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z projektem zmiany Kryteriów wyboru operacji. Dokument można pobrać tutaj: Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Uwagi do przedstawionego projektu można wnosić pisemnie (w biurze LGD lub drogą elektroniczną) do dnia 14.07.2020 r. do godz. 12.00.

więcej

Spotkania dla przedsiębiorców

Przedsiębiorco!

Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza na cykl spotkań w regionie pt.: „Wsparcie dla biznesu w Łódzkiem”. Ponad MILIARD złotych w ramach Tarczy Antykryzysowej i innych form wsparcia m.in. z Unii Europejskiej będzie rozdysponowane dla firm z Łódzkiego. Z czego można skorzystać? Te zagadnienia omówią dyrektorzy Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Doradca Łódzkie dla biznesu udzieli odpowiedzi na szczegółowe pytania.

Przyjdź i dowiedz się o działaniach anty-COVIDOWYCH w województwie łódzkim:

  • Wsparcie finansowe na pracownika powyżej 2 000 zł dla dużych, średnich i małych firm
  • Mikropożyczki do 5 000 zł
  • Pomoc dla samozatrudnionych powyżej 2 000 zł
  • Refundacja kosztów wynagrodzeń
  • Pożyczka płynnościowa (oferowana przez ŁARR)
  • Dotacje na innowacje w MŚP
  • Dotacja na cele obrotowe
więcej

Ankieta dla beneficjentów!!!

Konsultacje Lokalnej Strategii trwają. Dodatkowo zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, które pozwoli nam zweryfikować potrzeby potencjalnych beneficjentów, tak aby diagnoza potrzeb naszej społeczności była jak najbardziej rzetelna.

Ankieta dostępna jest pod linkiem:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=92ae496f&&b=3098171d7&&c=9e7333d0

Uwaga! Zakończenie badania – 15.06.2020 r. godz. 12.00.

KONSULTACJE – AKTUALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

więcej