Aktualności

Nabór wniosków “Odnowa i rozwój wsi”

LOGA PROW

Lokalna Grupa Działania „Podkowa”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać:

  • bezpośrednio;
  • w terminie od 22 maja 2014 r. do 6 czerwca 2014 r. od poniedziałku do piątku
    w godz. 9.00 – 14.00 (za wnioski złożone w terminie uznane będą te, które wpłyną do Biura LGD najpóźniej do godz. 14.00 w ostatnim dniu wyznaczonego terminu);
  • w biurze Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola.

Limit środków dostępnych w niniejszym naborze: 155 518,32 zł .

więcej

Nabór wniosków “małe projekty”

 LOGA PROW

Lokalna Grupa Działania „Podkowa”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać:

  • bezpośrednio;
  • w terminie od 22 maja 2014 r. do 6 czerwca 2014 r., od poniedziałku do piątku
    w godz. 9.00 – 14.00 (za wnioski złożone w terminie uznane będą te, które wpłyną do Biura LGD najpóźniej do godz. 14.00 w ostatnim dniu wyznaczonego terminu);
  • w biurze Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola.

Limit środków dostępnych w niniejszym naborze: 18 728,85 zł.

więcej

Uwaga!

Informujemy, że w najbliższym czasie Lokalna Grupa Działania “Podkowa” ogłosi nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie “Małych projektów” oraz “Odnowy i rozwoju wsi”.

Szczegółowe informacje podamy wkrótce!

więcej